Regeringen kallar sin klimatbudget om nära tio miljarder för en ”game changer”.Samtidigt befarar experterna att andra krisstöd, exempelvis för att rädda flyget, motverkar klimatarbetet.– Därför är det viktigt att titta på de samlade investeringar som görs nu i spåren av pandemin, och vad de får för effekter på klimatmålen, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet.