Att vara ofrivillig ensam kan kännas hopplöst • 5 sätt att ändra mönstren.