40 procent av alla trafikolyckor som drabbar fotgängare sker när det är mörkt. Under vintern lyfts frågan om att vara synlig i trafiken för att förebygga olyckor. – Det är väldigt enkelt att göra rätt, säger Dag Barstorp, projektledare NTF i Skåne.