De drabbas • Träffa anhörig på sjukhus • Planera inför julen