Lena Lehmann är arbetshälsokonsult och arbetar med frågor kring hälsa, stress och arbetsmiljöfrågor. Under sin karriär inom ämnet har hon samlat på sig goda råd och tillvägagångssätt för att i största möjliga mån undvika stress.