Kriget mellan Ryssland och Ukraina ”kan pågå i åratal”, sa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i en intervju i tyska Bild på söndagen. – Det är ett fullt rimligt uttalande, bedömer Fredrik Löjdquist, chef för Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS).