Bengt Ekenstierna, tidigare vd för E-On, menar att svenska kunder får betala ett högre elpris på grund av Sveriges elexport till övriga Europa. – Det är bara de som kapitaliserar på den här modellen, alltså Svenska kraftnät, elproducenterna och finansdepartementet som får 25 procent på de högre priserna – det är de som i dag är vinnare, säger han till Sveriges Radio Ekot.   Han...