De redan spända relationerna mellan USA och Kina har blivit ännu sämre efter Nancy Pelosis besök i Taiwan, menar Sveriges tidigare Kinaambassadör Börje Ljunggren. – Jag befarar att det kommer att ske incidenter av allvarligare slag, säger han.