Under fredagen hördes experten Jenny Yourstone i rätten gällande bussmordet i Kiruna. Hon har forskat flera år på hedersbrott, bland annat inom kriminalvården och hon är även doktor i psykologi, och ger nu sin analys av det misstänkta hedersmotivet.