Läkemedel som kommer ut i naturen kan orsaka stora skador på insekter, fiskar och djur. Tomas Brodin är professor i akvatisk ekologi vid SLU, och han förklarar varför det är farligt.