Den svenska säkerhetspolitiken har under lång tid varit ihålig och inte gått i takt med vår faktiska försvarsförmåga.