Erica Fahlin: ”Det kan vara bra med en digital detox.”