Historien har visat att felaktiga uppgifter kan få omvälvande konsekvenser.