Om fler tar efter Tyskland kan 100 stridsvagnar ha skickats till Ukraina inom en snar framtid, enligt experten Rafael Loss.