Att Finland går med i Nato utan Sverige är opraktiskt, men inte orimligt, enligt Jacob Westberg.