Inte självklart att fördöma r&b-stjärnan Lizzos ordval.