Grundade kritiserade Römosseskolan • Dömdes för grov förskingring.