Hur ska sjukvården anpassas till att covid-19 är här för att stanna?