Sedan Norge stängde gränsen även för arbetspendlare är många svenskar fast i grannlandet. Frederick Hultgren från Koppom i Värmland valde att stanna i Norge – alternativet hade varit att stå utan lön. Nu har han inte träffat familjen på snart fyra veckor.