Ett fordonsfel på ett tåg på sträckan Diö Södra och Vislanda gör att resenärerna just nu evakueras.