Under många år så minskade dödsfallen i arbetsolyckor men 2016 så vände siffrorna upp igen. 2016 dog 45 personer. Året därpå förolyckades 55 och förra året 58 människor. Hittills i år är siffran uppe i 45 personer. – Det är väldigt viktigt att det anställs utredare och att det finns en hög kompetens när det gäller arbetsmiljöbrott, så att man också kan döma, säger arbetsmarknadsminister Eva...