Smittspridningen är hög i Skåne men antalet allvarligt sjuka på intensiven håller sig på en jämn nivå strax över ett tiotal. Samtidigt har det varit svårt att få tid för att testa sig i Skåne senaste tiden. – Den här explosionen av covid som sker nu, där har samhället inte hunnit med, säger smittskyddsläkaren Eva Melander.