Trots den rådande bankoron – Europeiska centralbanken (ECB) dubbelhöjer styrräntorna. Inflationen är ett större problem, och måste bekämpas, enligt ECB-chefen Christine Lagarde.