När EU nu riskerar att bli av med britternas pengar intensifieras diskussionen om vad EU egentligen ska vara i framtiden. Kampen förs på olika fronter. Medan vissa vill krympa EU:s budget, och stödet till exempelvis jordbruket, vill andra att EU istället ska få mer pengar av medlemsländerna för att exempelvis bygga upp en större finanspolitisk integration inom unionen.