Anser att landet bryter mot grundläggande värderingar • ”Olämpligt”.