Resultatet i EU-valet säger något om det politiska läget i landet, men någon direkt spegelbild av den inrikespolitiska opinionen är det inte. Långt därifrån. – EU-valet är ett så kallat andrahandsval, säger Marie Grusell vid Göteborgs universitet.