Trots kraftigt stigande efterfrågan för Europas industrier efter pandemin så sjunker förväntningarna på en stark återhämtning. Mycket beror på den allvarliga bristen på så kallade halvledare som gör att fordons- och maskinfabriker går på halvfart eller rentav står stilla.