Hösten 2017 enades danska och svenska staten om att skjuta till miljardbelopp till krisande Postnord, i huvudsak den danska verksamheten.