Samerådet och Suoma Sámi nuorat anordnar för första gången en samisk träff i Bryssel, EU Sámi Week som startade under måndagen. Syftet är att stärka banden och samarbetet mellan Sápmi och EU.