EU borde lätta på skyddet av varg och björn och andra stora rovdjur för att "hitta en bättre balans", anser EU-parlamentet.