Ska länderna komma överens och lyckas avsluta COP27? Oenigheten tycks fortfarande vara stor när klimattoppmötet fortsätter på övertid.