”Det är ohyggligt utdraget, långsamt, omständigt och komplicerat.”