Med knappt ett år kvar till valet höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt linjetal om tillståndet i EU och prioriteringarna framåt.