Brottsbekämpande myndigheter i ett EU-land ska snabbare få ut elektroniska bevis från företag och sociala plattformar i andra länder, om EU-kommissionen får som den vill.(TT)