Planen för att minska beroendet av Kina • Föreslår snabbspår för strategiska projekt.