Under namnet Ela - European Labour Authority - hoppas EU-kommissionen kunna skapa bättre samordning och information om arbete över gränserna i Europa. "Det här är nödvändigt för en välfungerande europeisk arbetsmarknad.(TT)