Straffar ytterligare personer som är ansvariga för våldet mot demonstranter.