Fentanyl kräver allt fler liv i USA • Forskare larmar: Fjärde våg av opiodkrisen.