Ännu ett steg är taget mot sänkt moms på digitala publikationer till sommaren. Finansdepartementet definierar nu vilka typer av publikationer som ska räknas in.(TT)