På Östrabo koloniträdgård växer trenden för stadsodling som aldrig förr. Här har Jessica Roos i två år odlat sina egna grönsaker. Intresset beror på en önskan om att bli mer självförsörjande i matväg och bidra till en grönare omställning.