FN:s barnkonvention är lag sedan januari 2020. Men i Blekinge är det bara Karlshamn som uppger att den ”helt eller till stor del” lyckats anpassa lagen i sitt arbete. Andra kommuner uppgav att ”politisk prioritet är en utmaning”.