En undersökning som Bris har genomfört visar att endast en kommun i Östergötland uppger att den helt eller till stor del har implementerat barnkonventionen. Endast två av de övriga kommunerna har en strategi för arbetet.