Fler övervakningskameror och trygghetsvakter i utsatta stadsdelar och förskoleplikt för barn till föräldrar som får försörjningsstöd. Det är två av den nya styrande majoritetens förslag för den kommande mandatperioden.