En Eskilstunapolis har dömts för dataintrång och ringa narkotikabrott och han ska nu betala 12 500 kronor i böter.