Det är fler Eskilstunabor än någonsin som tar del av stadsmissionens matinsatser i spåren av coronapandemin. Samtidigt är viljan att hjälpa större än tidigare. – Vi har fått mycket mer stöd från såväl myndigheter som givande organisationer och det innebär att vi har kunnat göra mer för fler människor, säger Tomas Lindroos, direktör för Stadsmissionen i Eskilstuna.