Att äldre på särskilda boenden dött i ensamhet under pandemin har SVT rapporterat om tidigare, men även före pandemiåret 2020 var det många som avled utan att de hade någon vid sin sida, det visar siffror från Svenska palliativregistret. I Eskilstuna var det 22,6 procent som var ensamma vid dödsögonblicket 2019. – Det är ett misslyckande, säger Johan Lindström, chef för vård- och...