Staden utreder tre alternativ • Jan Valeskog (S): ”Tekniska statusen är sämre än vi trodde.”