De två huvudaktörerna i Jemenkriget har påbörjat förhandlingarna – eller ”konsultationerna” – om en politisk lösning på konflikten. FN:s särskilda Jemensändebud Martin Griffiths och Sveriges utrikesminister Margot Wallström mötte pressen på Johannesbergs slott utanför Rimbo, där samtalen hålls.