Hur orkar männen städa för kvinnorna, undrar min vän.