Debatter om armlängds avstånd och danstillstånd visar att arvet lever kvar.